Logotyp för Dörrhaken 1
Brf Dörrhaken 1

 

Om sopsorteringen i Brf Dörrhaken 1

Det är viktigt att alla som bor i vår förening sorterar sina sopor rätt, eftersom felaktig sopsortering medför stora kostnader för föreningen och gör att miljövinsten med sopsorteringen minskar.

Här kommer därför information om vad som får slängas och vad som inte får slängas i miljöstugorna, och vad man gör av det istället.

Detta slänger du i sopnedkastet:

Föreningens sopnedkast är anslutna till en sopsug i Rågsved. Den fungerar effektivt, men bara så länge sopnedkastet inte blockeras av olämpliga sopor. Det är därför viktigt att endast väl paketerade hushållssopor som ryms i inkasten slängs här. Om det är stopp i sopnedkastet, kontakta felanmälan.
 • Hushållssopor
  • Här ingår: Matrester, mjuka plastförpackningar, plastpåsar, samt förpackningar och papper som inte kan återvinnas.
  • Här ingår inte: Avfall som ska källsorteras, grovsopor, icke förbränningsbart avfall.

Detta lämnar du i miljöstugan, i lilla rummet.

Givetvis lägger du rätt typ av avfall i rätt behållare.

 • Returpapper
  • Här ingår: Dagstidningar, veckotidningar, magasin, journaler, reklamtryck och kataloger.
  • Här ingår inte: Post-it-lappar, gummerade kuvert eller plastat papper.
 • Pappersförpackningar
  • Här ingår: Pappkartonger, mjölk-/juice-förpackningar, papperskassar och omslagspapper.
  • Här ingår inte: Plastförpackningar eller förpackningar med mindre än 50% papper eller kartong.
 • Wellpapp
  • Här ingår: Wellpapp och rullwell.
  • Här ingår inte: Plastad, vaxad eller nedsmutsad kartong/wellpapp.
 • Plastförpackningar
  • Här ingår: Hårda plastförpackningar, plastflaskor, plastdunkar, plastburkar och plasthinkar.
  • Här ingår inte: Plast som inte är förpackningar, mjuka plastförpackningar, plastpåsar eller svep-plast.
 • Metallförpackningar
  • Här ingår: Konservburkar, kapsyler, tuber, rena färgburkar, stålband och aluminiumformar.
  • Här ingår inte: Gasoltuber, färgburkar med färgrester, metallskrot som inte är förpackningar eller elektronik.

Detta lämnar du i miljöstugan, i stora rummet.

Givetvis lägger du rätt typ av avfall i rätt behållare. Stora grovsopor kan ställas på golvet om de inte går ner i behållarna.
 • Färgade och ofärgade glasförpackningar
  • Här ingår: Flaskor av glas och burkar av glas.
  • Här ingår inte: Porslin eller stengods.
 • Batterier
  • Här ingår: Vanliga batterier, knappcellsbatterier och kvicksilverbatterier.
  • Här ingår inte: Bilbatterier eller elektronik med inbyggda batterier (räknas som elavfall).
 • Glödlampor
  • Här ingår: Vanliga glödlampor.
  • Här ingår inte: Lågenergilampor, lysrör, halogenlampor.
 • Lågenergilampor
  • Här ingår: Lågenergilampor, kompaktlysrör och halogenlampor.
  • Här ingår inte: Lysrör eller glödlampor.
 • Lysrör (i den långa tuben)
  • Här ingår: Vanliga lysrör.
  • Här ingår inte: Kompaktlysrör.
 • Elavfall (i stålburen)
  • Här ingår: I princip allt som har sladd eller batteri, se dock undantagen nedan.
  • Här ingår inte: Vitvaror som kylskåp, tvättmaskiner, torktumlare och spisar.
 • Grovsopor
  • Här ingår: I princip allt övrigt avfall, se dock listan med undantag nedan.
  • Här ingår inte: Hushållssopor, bildäck, farligt avfall, byggsopor, samt stora mängder lösöre och bohag från lägenhetstömning eller flytt.

Om grovsopor

Det är grovsoporna som brukar orsaka mest problem, och störst kostnader för föreningen när felaktiga saker slängs. Det är viktigt att dessa regler respekteras, för att vi ska kunna fortsätta att erbjuda servicen med grovsoprum!

Detta får du alltså inte lämna i grovsoprummet:

 • Hushållssopor. Lämnas i vanliga sopnedkastet.
 • Däck och bilbatterier. Lämnas på ÅVC, bensinmack, eller till försäljaren av nya däck.
 • Farligt avfall. Hit räknas t.ex. målarfärg, lösningsmedel, sprayburkar och liknande. Lämnas på ÅVC eller miljöstation.
 • Vitvaror som kylskåp, tvättmaskiner, torktumlare och spisar. Lämnas på ÅVC. Gamla vitvaror kan ofta hämtas av försäljaren vid leverans av ny vitvara.
 • Byggsopor. Lämnas på ÅVC.
 • Stora mängder lösöre och bohag från lägenhetstömning eller flytt. Lämnas på ÅVC.

Avfall som inte får lämnas i miljöstugorna kan du istället lämna här:

 • Återvinningscentral (ÅVC). Vi har två ÅVC:er i närheten av vår förening, ÅVC Östberga vid korsningen Huddingevägen/Sockenvägen, och ÅVC Vantör på Kvicksundvägen 16. Under 2009 har centralerna följande öppettider:
  • måndag-torsdag 10-20
  • fredag-söndag 9-16
 • Miljöstation. Närmsta miljöstation är Statoil i Högdalen, vid korsningen Magelungsvägen/Rågsvedsvägen. Stockholms stad skickar även en mobil miljöstation som kommer till Hagsätra Torg 2, d.v.s. P-platsen i Hagsätra Centrum flera gånger om året. Under 2011 kommer miljöstationen till Hagsätra:
  • onsdagen den 23 februari kl. 20.00-20.45.
  • onsdagen den 20 april, kl. 20.00-20.45.
  • onsdagen den 24 augusti, kl. 20.00-20.45.
  • onsdagen den 19 oktober, kl. 20.00-20.45.

Mer information

 • Hur sorterar jag mina sopor? Stockholms stads sorteringsguide hjälper dig!
 • Stockholms stad har även uppdaterad information om öppettider för ÅVC och datum för mobila miljöstationen på www.stockholm.se/avfall.
 • Firman som tömmer våra miljöstugor heter Hellstens. Om du har några kommentarer/klagomål på hur de sköter sitt arbete, vänligen kontakta styrelsen.


Hem | Om föreningen | För boende | Dokument | Blanketter | Karta och ritningar | Bilder | Länkar | Kontakt
Sidan uppdaterades senast 2011-04-29